پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قرآن’

محمدعلی اسلامی

تلاوت محمدعلی اسلامی سوره مبارکه صافات

تلاوت آیه 83 سوره مبارکه یس و آیات 1 تا 10 سوره مبارکه صافات توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی