بایگانی نویسنده

هجده

هجده

نشید زیبا در ثنای بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها – با صدای سید مهدی طباطبایی – تولید در مرکز رسانه و فناوری اطلاعات امام رضا علیه السلام – موسسه جامعه القران الکریم.

یاسین الجزائری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسین الجزائری

شیرزاد طاهر

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شیرزاد طاهر

نبیل الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای نبیل الرفاعی

محمدحسین سبزعلی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمدحسین سبزعلی

محمود المحیسنی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود المحیسنی

العفاسی

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مشاری العفاسی

ماهر المعیقلی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ماهر المعیقلی

یحیی حوا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یحیی حوا

شهریار پرهیزکار

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای شهریار پرهیزکار

محمد ایوب

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمد ایوب

محمدحسین سعیدیان

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمدحسین سعیدیان

محمدصدیق منشاوی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمدصدیق منشاوی

محمود خلیل الحصری

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود خلیل الحصری

خالد القحطانی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای خالد القحطانی

همخوانی آیاتی از سور الرحمن و حجرات در اختتامیه مسابقات سراسری اوقاف

همخوانی بسیار زیبا، متفاوت و دلنشین آیاتی از سور الرحمن و حجرات
توسط 7 نفر از حفاظ کل قرآن موسسه جامعه القرآن الکریم در اختتاميه مسابقات سراسری اوقاف

ودیع حمادی الیمنی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای ودیع حمادی الیمنی

شحات محمد انور

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای شحات محمد انور

معتز آقایی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای معتز آقایی

مصطفی اسماعیل

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مصطفی اسماعیل

محمد محمود طبلاوی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمد محمود طبلاوی

محمود الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود الرفاعی

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای یاسر الدوسری

توفیق الصائغ

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای توفیق الصائغ

سعود الشریم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای سعود الشریم

محمود علی البنا

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای محمود علی البنا

mustafa-allahouni

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای مصطفی اللاهونی

محمد جبریل

تلاوت کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمد جبریل

محمود عبدالحکم

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره با صدای محمود عبدالحکم

Tartil - ترتیل