تلاوت محمد حسین بهزادفر سوره مبارکه حمد و توحید

تلاوت سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه توحید توسط حافظ خردسال کل قرآن کریم آقای محمدحسین بهزادفر

Tartil - ترتیل