تلاوت استاد سعیدیان سوره مبارکه فجر

تلاوت آیات 1 تا 30 سوره مبارکه فجر توسط استاد محمد حسین سعیدیان

Tartil - ترتیل