دعای قنوت – حجت الاسلام سید محمد مهدی طباطبایی

تلاوت قنوت توسط حجت الاسلام محمدمهدی طباطبایی

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org