بنیانگذار موسسه جامعه القرآن الکریم

بنیانگذار موسسه جامعه القرآن الکریم و اهل البیت علیهم السلام حجت الاسلام سید محمد مهدی طباطبائی از آغاز و اهداف موسسه می گوید.

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org