افتتاح مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی علیه السلام

پخش افتتاحیه پیش دبستانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در برنامه روزنه شبکه سیمای قرآن

Tartil - ترتیل