دعای تحویل سال نو

دعای تحویل سال نو با صدای طاها امیر

Tartil - ترتیل