محمدعلی اسلامی

تلاوت آیات 67 تا 70 سوره مبارکه غافر توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

محمدعلی اسلامی
حنانه خلفی

تلاوت سوره مبارکه الرحمن توسط حنانه خلفی حافظ قرآن کریم

حنانه خلفی
استاد علی اکبر حنیفی

تلاوت سوره مبارکه آل عمران توسط استاد علی اکبر حنیفی

استاد علی اکبر حنیفی
حجت الاسلام محمدمهدی طباطبایی

تلاوت سوره مبارکه حمد و توحید توسط حجت الاسلام محمدمهدی طباطبایی

حجت الاسلام محمدمهدی طباطبایی
استاد سعیدیان

تلاوت سوره مبارکه فجر توسط استاد سعیدیان

استاد سعیدیان
محمدحسین بهزادفر

تلاوت سوره مبارکه حمد و توحید توسط حافظ قرآن کریم آقای محمد حسین بهزادفر

محمدحسین بهزادفر

Tartil - ترتیل