تلاوت محمدعلی اسلامی سوره مبارکه صافات

تلاوت آیه 83 سوره مبارکه یس و آیات 1 تا 10 سوره مبارکه صافات توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

برچسب ها:,

بازتاب از سایت

786 www.tartil.org