تلاوت محمدعلی اسلامی سوره مبارکه غافر

تلاوت آیات 67 تا 70 سوره مبارکه غافر توسط حافظ کل قرآن کریم آقای محمدعلی اسلامی

Tartil - ترتیل