تلاوت استاد علی اکبر حنیفی سوره مبارکه غافر

تلاوت آیات 7 تا 9 سوره مبارکه غافر توسط استاد علی اکبر حنیفی

برچسب ها:

Tartil - ترتیل